ISO for trådinnsats


Gratulerer med ChangLing Metal Prodcuts Co; Ltd hadde blitt vurdert og registrert som oppfyller kravene i ISO9001-2008:


Produksjon av trådtrådinnsats!