Tråd setter inn kjente merker ---- Delisert

Internasjonalt varemerkeattest for trådinnsats (Delisert)